מנהל קהילה

niko@dimonatheater.com

מזכירות התיאטרון

office@dimonatheater.com

מנכ"לית התיאטרון

viola@dimonatheater.com

מנהל אמנותי

ori@dimonatheater.com

צור קשר