חזון ותפיסה אוצרותית


אמנות היא שפה תרבותית ואנושית שמחברת בין אנשים ומאפשרת התבוננות ושיח. הגלריה לאמנות בתיאטרון דימונה הוקמה על מנת לתת במה לאמנים מקומיים מחד, ומאידך לשמש נקודת מפגש והכרות בין אמנים מקומיים ואמנים מסצנת האמנות המרכזית בישראל. הפעילות בגלריה תתבסס על מודל עבודה שפיתח עדי יקותיאלי לעבודה שותפנית באמנות, אשר מפגיש בין אמנים מהמרכז ומהפריפריה, ובו זמנית מחבר ומנגיש את עולם האמנות הפלסטית לקהילה המקומית, ויוצר אינטראקציות אנושיות ויצירתיות. כדי להרחיב את מעגלי היצירה ,הגלריה תעבוד בשיתוף מערכות ומוסדות שונים בעיר, ממערכת החינוך, הרווחה ושיפור פני העיר, במטרה ליצור חוויות משמעותיות ומפרות אנושית שבסיסן יצירה. במסגרת התערוכות, יגיעו לשהות בדימונה אמנים צעירים עד גיל 30 או בוגרים טריים של בתי הספר לאמנות, במהלכה הם יקבלו תקציב לחומרים וחלל עבודה. תהליך היצירה יתנהל בתחומי העיר, ויערב את הנוף, התושבים, העסקים המקומיים ועוד. בתום התהליך, יוצב בחלל הגלריה מיצב תלוי מקום אשר נוצר בהשראת המפגש בין אמן ומקום.